Què fem?

Serveis Sports Mol

Procés de Candidatura

Oferim l’assessorament en el procés complert de candidatura. Des de l’estudi de viabilitat fins a la presentació final davant de l’entitat titular de l’esdeveniment, passant per la preparació de tota la documentació tècnica, suport audiovisual i tecnològic i la coordinació de les visites tècniques.

Planificació Estratègica

Múltiples Plans Directors avalen el nostre coneixement sobre com planificar un esdeveniment esportiu des del moment zero de l’organització. L’elaboració del Pla Director és la eina bàsica per definir el model organitzatiu, l’estructura necessària per la gestió de l’esdeveniment i les tasques a realitzar en cada una de les fases del procés organitzatiu. Aquesta planificació la adaptem a tot tipus d’esdeveniments, ja sigui de petita, mitjana o gran escala.

Operació

En molts casos, ens integrem a l’estructura organitzativa i liderem i gestionem les operacions de l’esdeveniment. Elaborem eines de planificació per la millor coordinació operativa i control de la gestió: elaboració del pressupost, necessitats de personal i voluntariat, requeriments d’espais i materials, circulacions, plans de dia, procediments de gestió durant l’operació,...

Valoració post-esdeveniment

L’informe final i la memòria de l’esdeveniment formen part també del nostre àmbit d’actuació, incloent el tancament econòmic i l’estudi de la valoració de cada un dels col•lectius implicats en l’esdeveniment: esportistes, voluntaris, organitzadors, premsa, convidats,...

Comunicació i xarxes socials

Gestionem la comunicació corporativa de l’esdeveniment mitjançant la creació i gestió de la web, xarxes socials, newsletters,... elaborant estratègies de comunicació i implantant-les en funció dels diferents públics objectius.

Sports Mol

Darrers projectes

Barcelona World Race 2014-2015
Pla General d'Ordenació i Pla Director

www.barcelonaworldrace.org

Copa del Món de Bàsquet FIBA Espanya 2014
Direcció seu Barcelona

www.fiba.com/spain2014